تولد مهدی سال ۹۸

امسال مهدی رو دو بار سورپرایز کردم

دفعه اول رو یک هفته زودتر دست به کار شدم و سورپرایزش کردم

دومی هم یک هفته بعد اون روز بود که بخاطر مراسم نامزدی پسرعمه جان

رفته بودیم اهواز

ممنونم از تیم سورپرایز مموریز و پسرعمه عزیز که کمکم کردن

تولدت مبارک حاجی

هفت آبان ماه نود و هشت