به بهانه روز مادر و ولنتاین

مديريت يه تيم از دكور و موزيک و كليه هماهنگي ها گرفته

تا غذا و… خيلي سخت بود ، ولي خوشحالم كه با كمک خدا تونستم از پسش بربيام .

ولنتاين و روز مادرو بهونه کردیم كه خوشحالشون كنيم .

بهشون سر بزنيد ، نمی دونيد چقدر خوشحال ميشن وقتي جوونارو می بينن و قصه هاشونو تعريف می كنن .