در سفر ما به اصفهان چه گذشت ؟

سفر ما به اصفهان ، یک سفر دو نفره بود 

به همین دلیل تونستیم کنار زاینده رود قرار بزاریم وهمراه های عزیز اصفهانیمونو ببینیم .

توي اون سرما و جمعيت ، چند نفر بهم گفتن ” مرسي كه با حرفات باعث شدي خيلي چيزايي كه داشتيم تو رابطمون از دست ميداديم رو بدست بیاریم ” و من هم بغض کردم و هم دلم گرم شد .

واقعا خوشحال شدم كه نوشته هام و عكس هام ، نميذاره و نذاشته چند تا عاشق عشقشون به هم ازبين بره !

خيلی خونگرم و ماهيد بچه های اصفهان

خيلی خوشحالم که اين همه دوست اصفهانی دارم