قبل از ازدواج ، همیشه فکر میکردم آشپزی یکی از سخت ترین کارهای دنیاست

اما وقتی ازدواج کردم و چندبار نشستم پای آموزش های آشپزی و دیدم نه بابا ، آشپزی خیلی هم راحته !

من توی وقت های اضافه ام آشپزی می کنم و هر بارکلی کیف می کنم .

پس تصمیم گرفتم اینجا غذا هایی که خودم امتحان کردم و عاشقشون شدم رو به شما هم یاد بدم 

امیدوارم این خوراکی ها و غذا ها رو امتحان کنید و ازشون لذت ببرید .