CAPTCHA Image

هر طایفه ای به من گمانی دارد

من زان خودم چنان که هستم، هستم

ساخته شده با ❤️ توسط تیک‌دی