بله همونطور که می بینید ، زنَ بی عرضه نبودم

 هر جا حاجی می رفت با او می رفتم

کلی منتظر بودم یه روز مهدی تو مود همکاری باشه و این ویدیو رو بگیرم

طفلی میلاد ، چقدر کتک خورد تا یه ویدیو درست و حسابی ضبط بشه !

اگه فکر کردید من همینطوری می شینم و نمیرم صاحب این صدا رو پیدا کنم ، سخت در اشتباه بودید !

رفتم و بهش گفتم ” مادرجون منو حلال کن ، من هی تیکه کلامت رو می گم “