سر زدیم به آسایشگاه روانی …

نمی تونم حال و هوای اون موقع ام رو بنویسم

این ویدیو اما می تونه بخشی از اون شب ما رو نشونتون بده

دی ماه نود و نه ، یکی از شب های قشنگ ما