توی این یک هفته کسایی به من تسلیت گفتن که شاید

یکسال و اندی هم ازشون خبر نداشتم 

تشکر می کنم از تک تکشون که انقدر با معرفت بودن

و همچنین از تک تک شما هایی که دایرکت تسلیت دادید هم ممنونم 

شماها شاید به اسم رفیق مجازی معروف باشید

ولی دمتون گرم که ثابت کردید مثل همیشه از واقعی هم واقعی ترید 

 دلم گرفته بود ، اما میدونستم عزیز بیشتر به دعا نیاز داره و کم کم باید لباس عزا رو در بیارم .

پس برای بهتر شدن حال دلمون ، به همراه سیما رفتیم و بسته های معیشتی ای که به کمک شما گرفته بودیم رو به دست قشر نیازمند رسوندیم .

به قول سیما ، خدا دعای این آدما رو شنیده و ما رو وسیله ای قرار داده که این بسته ها رو به دست این افراد برسونیم .

این روزا ، بهونه ای شده بود واسه مهدی که بره گلزار شهدا و به دوستاش سر بزنه .