نذر ۳۱۳

صبح روز یکشنبه که مصادف بود با وفات حضرت فاطمه (س) ،

مهدی برام تعریف کرد که خواب دیده ۳۱۳ پرس غذا گرفتیم

و داریم بین خانواده های نیازمند تقسیم می کنیم .

اون روز دلمون آروم نگرفت و بالاخره دست به کار شدیم تا نذرمونو ادا کنیم .

باور نمی کنید که چقدر این غذا ها برکت داشت .

تقریبا سه ساعت شد که عذاهارو تقسیم می کردیم اما مگه غذا ها تموم می شد !

۲۸ دی ماه ۱۳۹۹