آنچه در پشت صحنه ویدیو۳۰۰ هزارتایی شدنمون گذشت . . .