پروژه بستنی چیمنی

یه بستنی فروشی خوشمزه در شهرک غرب که یبار رفتنش رو به همه پیشنهاد میدم.